Product Detail

หญ้ามาเลเซีย

หมวดหมู่:

หญ้ามาเลเซีย (Carpet Grass) จัดเป็นหญ้าพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนิยมปลูกเป็นสนามหญ้า และปลูกตกแต่งตามสวนสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะตามลานหญ้าของสถานที่ราชการ เนื่องจาก เป็นหญ้าที่มีลำต้นเตี้ย ลำต้นแตกไหลเลื้อยตามผิวดิน ส่วนใบมีขนาดสั้น สีเขียวสด และแตกออกปกคลุมดินได้ดีทำให้เหมาะสำหรับปลูกในสนามหญ้า

หญ้ามาเลเซีย ในช่วงแรกๆพบปลูก และแพร่กระจายมากในแถบจังหวัดภาคใต้ ซึ่งการตั้งชื่อหญ้ามาเลเชียสันนิษฐานว่า อาจมีการนำเข้ามาปลูกจากประเทศมาเลเชียหรือคนที่ปลูกขายดั้งเดิมตั้งชื่อให้เด่นที่ช่วยให้คนเข้าใจว่าเป็นหญ้ามาจากต่างประเทศ เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าที่ทำให้ขาย และนิยมมากขึ้น