….หญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลเซีย หญ้านวลน้อย….
…. แปลงใหญ่หญ้าสนามแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร….

สินค้า

กลุ่มผู้ผลิต

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ที่อยู่

ความเป็นมา

หญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลเซีย หญ้านวลน้อย

เกษตรกรแปลงใหญ่หญ้าสนามแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เกษตรกรแปลงใหญ่หญ้าสนามแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

081-2675070/087-9800570

ม.16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หญ้าสนามมีนบุรี เป็นแหล่งผลิตหญ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการนำเข้ามาโดย อาจารย์สุดใจ วงษ์อารี ซึ่งได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ และชื่นชอบความสวยงาม เขียวขจี ของสนามหญ้า จึงนำกลับมาลองปลูกในประเทศไทย โดยได้มีการทดลองปลูกในพื้นที่แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และมีการถ่ายทอดสอนให้ลูกหลานปลูกจากรุ่นมาสู่รุ่น จนถึงทุกวันนี้ เขตมีนบุรีจึงเป็นแหล่งผลิตหญ้าแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งผลิตหญ้าคุณภาพเยี่ยม เต็มแผ่น และมีการผลิตจากเกษตรกรมืออาชีพด้วยความพิถีพิถัน  “คิดถึงหญ้าสนาม คิดถึงมีนบุรี”

รูปภาพผลิตภัณฑ์